‘Belangenbemiddeling bij gebiedsontwikkeling’ tijdens de ‘Dag van de Stad’

Op 29 oktober 2018 vindt in Amersfoort de ‘Dag van de Stad’ plaats. . Tijdens deze dag wordt door PPS Construct samen met BPD Ontwikkeling de workshop ‘Belangenbemiddeling bij gebiedsontwikkeling’ georganiseerd. De vraag die centraal wordt gesteld is; hoe we bij ontwikkelopgaven ambities kunnen realiseren in een continu veranderende context van belangen. Door de lange doorlooptijden, de grote sommen geld en het groot aantal betrokkenen, ligt het risico op impasses voortdurend op de loer. Tijdens de bijeenkomst bespreken we aan de hand van praktijkvoorbeelden welke lessen zijn te trekken en hoe we gestalte kunnen geven aan belangenbemiddeling.

Meer informatie over de ‘Dag van de stad’ en de workshop kan worden gevonden op: https://www.dedagvandestad.nl/#programma. Hier kun je je tevens opgeven voor de het gehele programma.

Terug naar overzicht