Nieuw: Leergang Publiek Privaat Security Management | Nyenrode Business Universiteit

Met de leergang publiek privaat security management worden executives op strategisch niveau uit het publieke en private veiligheidsdomein samengebracht en uitgedaagd om persoonlijke praktijkvraagstukken op het gebied van veiligheid samen op te lossen. Hierdoor is de leergang niet alleen een waardevolle opleiding voor de deelnemer, maar draagt de leergang direct bij aan een veiligere samenleving waar business continuity is gewaarborgd.

Meer informatie vind je in de bijgevoegde brochure. Ook de wijze waarop je je kunt aanmelden wordt in deze brochure weergegeven.

Brochure Nyenrode Publiek Privaat Security Management

Terug naar overzicht