PPS Construct werkt samen met Basisschool Sint Jan aan project over duurzaamheid

PPS Construct heeft de kinderen van de Sint Janschool in Hengelo het afgelopen schooljaar uitgedaagd om een groot maatschappelijk vraagstuk aan te pakken. Het uitgangspunt daarbij was om de creativiteit van de kinderen ten volle te benutten en de bedachte oplossing ook daadwerkelijk uit te voeren.

PPS Construct richt zich op het inrichten van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden. Samenwerken blijkt weerbarstiger dan gedacht. Kinderen kunnen door hun creativiteit en met hun open mind misschien wel tot betere en snellere oplossingen komen dan volwassenen. Daar kunnen wij in onze praktijk dan ontzettend veel van leren. We hopen dat we de kinderen met deze opdracht het gevoel hebben geven dat zij in staat zijn om de wereld een stukje mooier te maken.

De leerlingen ontdekten tijdens het project dat de gemeente Hengelo op dit moment geen gescheiden afval ophaalt op scholen. Om toch het afvalprobleem aan te pakken hebben de kinderen een oplossing bedacht die gelijk uitvoerbaar was en die de hoeveelheid plastic vermindert. Alle leerlingen krijgen aan het begin van schooljaar 2019/2020 een prachtige drinkfles, zodat het meenemen van bijvoorbeeld pakjes drinken niet meer nodig is.

Om de fles aantrekkelijk en persoonlijk te maken is er een tekenwedstrijd over duurzaamheid georganiseerd. De winnende tekening is afgebeeld op de fles. Annet Verlijsdonk, directeur Sint Janschool: ‘Wij vinden het belangrijk om kinderen na te laten denken over maatschappelijke zaken als duurzaamheid. Dat kan het beste als je het onderwerp naar hun eigen realiteit kunt halen, dat is in dit project heel mooi gelukt’. En leerkracht Elke Mulder van de verrijkingsgroep vult aan: ‘Het was mooi om te zien hoe de leerlingen hun eigen talenten hebben ingezet om samen tot creatieve oplossingen te komen. Mede door de tekenwedstrijd zijn alle leerlingen van de Sint Janschool betrokken bij dit prachtige en actuele thema’.

In het nieuwe schooljaar zal de Sint Janschool het thema duurzaamheid in het algemeen en afval in het bijzonder verder uitwerken. De ‘verrijkingsgroep’ gaat nadenken over de vraag: hoe kunnen we door ons eigen gedrag de hoeveelheid afval verminderen? Groep 8 gaat zich richten op het gesprek met de gemeente Hengelo over de wijze waarop afvalscheiding op scholen in de toekomst wel mogelijk wordt.

Terug naar overzicht