Publicaties

Van onze hand verschijnen met enige regelmaat bijdragen in nationale en internationale tijdschriften. Daarnaast heeft Maurits Sanders de boekuitgave ‘Publiek-Private Samenwerking: kunst van het evenwicht’ geredigeerd. Daarin zijn de belangrijkste en meest actuele inzichten over de werking van Publiek-Private Samenwerking in de Nederlandse en Vlaamse praktijk gebundeld.

Hieronder staat een selectie van publicaties over samenwerkingsrelaties tussen publieke en private organisaties. Neem gerust contact met ons op als je meer te weten wilt komen over een van deze producten.

Sanders, M.Ph.Th., A.V. Brunnekreef en M.A. Heldeweg (2016) Sturing van warmtenetten: naar een typologie van governance-structuren van warmte-infrastructuren, in: Bestuurswetenschappen, 70 (3), 48-61.

Boogers, M.J.G.J.A., S.A.H. Denters, M.Ph.Th. Sanders en J.H.M. Linnenbank (2016), Effecten van regionaal bestuur. Onderzoek naar de effectiviteit en democratische kwaliteit van regionaal bestuur. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Universiteit Twente, Den Haag/Enschede.

Ruiter, D.W.P. en M.Ph.Th. Sanders (2015), Democratische verantwoordingsbetrekkingen in Publiek-Private Samenwerking, in: Sanders, M.Ph.Th. (red.), Publiek-Private Samenwerking: kunst van het evenwicht. Den Haag: Boom Lemma, 115-126.

Sanders, M.Ph.Th. (2015), Publiek-Private Samenwerking: krachten bundelen of met het publieke belang aan de haal, in: Sanders, M.Ph.Th. (red.), Publiek-Private Samenwerking: kunst van het evenwicht. Den Haag: Boom Lemma, 9-16.

Sanders, M.Ph.Th. (2014), Publiek-Private Samenwerking. Een reparatiestrategie voor falende ordeningsvormen, in: Bestuurskunde, 23 (3), 67-76.

Sanders, M.Ph.Th. en T. Hoppe (2014), Publiek-Private Samenwerking als instrument om duurzame energietransitie in gemeenten te stimuleren, in: Openbaar Bestuur, 24 (4), 30-35.

Sanders, M.Ph.Th. (2013), Publiek-Private Samenwerking in de Nederlandse energiesector. Vorm en legitimiteit. Den Haag: Boom Lemma.

Sanders, M.Ph.Th. en M.A. Heldeweg (2013), De legitimiteit van beleids- en besluitvorming in PPS: een drievoudige case-study, in: Bestuurswetenschappen, 67 (2), 55-70.

Sanders, M.Ph.Th. en M.A. Heldeweg (2012), Publiek-private samenwerking: evenwichtskunst tussen juridisch-bestuurskundige waarden, in: Bestuurswetenschappen, 66 (1), 39-56.

Heldeweg, M.A. en M.Ph.Th. Sanders (2011), Botsende publieke waarden bij publiek-private samenwerking. Dimensies en dilemma’s van juridisch-bestuurskundige legitimiteit in het bijzonder bij openbaar gezag, in: Bestuurskunde, 20 (2), 33-43.