Sneak preview: tweede druk Publiek-Private Samenwerking: Kunst van het evenwicht

Met vijf nieuwe hoofdstukken is de inhoud van de bundel geactualiseerd. Zo wordt behandeld hoe samenwerkingsrelaties tussen publiek en privaat hun werk kunnen doen in nieuwe PPS-toepassingsgebieden, hoe contractuele sturing en relationele sturing met elkaar verbonden kunnen worden en hoe we de organisatievorm kunnen laten aansluiten op de functie van het samenwerkingsverband. Meer informatie over de bundel vind je op:  https://www.boombestuurskunde.nl/bestuurskunde/catalogus/publiek-private-samenwerking-kunst-van-het-evenwicht-2-2017 Of neem contact op met maurits.sanders@ppsconstruct.nl

Terug naar overzicht