Uitnodiging: Seminar Publiek-Private Veiligheid

Technologische innovaties op het gebied van veiligheid volgen elkaar in hoog tempo op. Markt en overheid moeten steeds meer en beter samenwerken. Hoe ziet de toekomst van publiek-private samenwerking eruit? Hoe kunnen we publieke, commerciële en bestuurlijke belangen constructief verenigen?

Nyenrode hoogleraar Bob Hoogenboom gaat in gesprek met top-sprekers uit het Publieke en Private veiligheidsdomein. Zij hebben niet alleen de ervaring, maar ook een uitgesproken visie op de doorontwikkeling van Publiek-Private samenwerking. Tijdens de paneldiscussie worden deelnemers uitgedaagd om gezamenlijk de scherpte op te zoeken rondom het thema collaborative innovation through technology.

Aanmelden kan via de website: klik hiervoor op de link.

https://www.nyenrode.nl/evenementen/e/congres-publiek-private-samenwerking

Moderator

  • Bob Hoogenboom – Hoogleraar Forensic Business Studies, Nyenrode Business Universiteit

Sprekers

  • Maurits Sanders – Kerndocent Publiek-Private Samenwerking, Nyenrode Business Universiteit
  • Wilma van Dijk – Directeur Safety, Security & Environment, Luchthaven Schiphol
  • Leen van Duijn – Vice President KLM, Security Services
  • Harry van den Brink – Luitenant-generaal, Commandant Koninklijke Marechaussee
Terug naar overzicht